lunes, 15 de enero de 2018

Acreditación de competencias 2018

A Consellería de Educación convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
As persoas interesadas poderán solicitar participar no proceso de acreditación de competencias do seguinte xeito:
  • A solicitude de participación deberá presentarse en soporte papel na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es/acreditacion.
  • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento. 
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática. 
  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018.
 
Máis información da convocatoria 2018

lunes, 8 de enero de 2018

Guía para axudar aos adultos a falar da morte e o duelo cos nenos e adolescentes

Esta guía foi elaborada co fin de ofrecer axuda a todas aquelas persoas que están en contacto con nenos e adolescentes, e necesiten abordar a morte dun ser querido. Poñerlle palabras a este suceso non resulta nada doado e menos aínda se se trata de comunicárllelo aos máis pequenos.
Non obstante, a morte é un feito ineludible da vida, é dicir, todos os seres humanos imos ter que enfrontarnos a ela, por iso é importante poder dispoñer de recursos que nos axuden a afrontar esta realidade da mellor forma posible.
Ocultar, temer, calar ou dar respostas e explicacións erróneas sobre o que sucede a noso arredor só fará que a experiencia da morte, ademais de resultar sumamente dolorosa, poida converterse en algo complicado ou patolóxico.
Os nenos e os adolescentes acusan a morte dos seus seres queridos, senten e cuestiónanse moitas cousas. As súas preguntas, os seus temores, as súas inquietudes e a súa dor han de ser escoitados e atendidos.
Moitas son as dúbidas que nos sobreveñen no momento en que nos formulamos falar e atender aos nenos e adolescentes cando falece unha persoa do seu ámbito:
«Como lle explicamos o que sucedeu? Pode chegar a entender que é a morte? É mellor contar ou non contar? Que facer se nos pregunta? É diferente a vivencia da morte se o neno ten 5 anos ou se ten 10? Pode estar un neno en duelo? Como o podo axudar? Necesita unha axuda especial? É bo que nos vexa tristes? Temos que evitalo o sucedido? Que poden facer os profesores cando un neno se encontra en duelo?»

http://www.asociaciongwi9525.org/doc/guia-duelo-infantil.pdf

miércoles, 20 de diciembre de 2017

lunes, 18 de diciembre de 2017

Consumo responsable

Cada vez máis vemos nos nosos centros comportamentos consumistas compulsivos por parte dos nosos alumnos acompañados non poucas veces de actitudes egoístas, esixentes e case despóticas cara aos pais. O descenso no nivel socioeconómico dalgunhas familias derivado da crise actual leva situacións dramáticas cos fillos excesivamente afeitos a un consumo desmedido, irracional e irresponsable. Daqueles barros...
Esta Guía editada por CEAPA intenta orientar ás familias cara a un consumo responsable que eduque dende pequenos na inhibición do impulso comprador e dote aos fillos da capacidade de demora da satisfacción e dunha axeitada tolerancia á frustración tan necesarios en tempos de axustes no presuposto familiar cando non de franca penuria.


https://docs.google.com/file/d/0By8h-Gdn-hqsN2ExOTNhNDUtYTg4Mi00YTMyLWE3YzktZjQzNTFjZGMxZTk1/edit?pli=1

Código Deontolóxico da Orientación Educativa en España

Desde hai décadas trabállase en orientación educativa en España con rigor ético, con todo ata 2015 non se deseñou un código deontolóxico que reúna a deontología profesional.
COPOE asumiu este reto coa aprobación deste primeiro Código Deontolóxico da Orientación Educativa en España.


http://www.copoe.org/images/materiales-copoe-orientar/00_Codigo-Deontologico-Orientacion-Espana_COPOE.pdf

viernes, 1 de septiembre de 2017

Periodo extraordinario de presentación de solicitudes
Aberto o período extraordinario de presentación de solicitudes de setembro ata o día 8 ás 13:00 horas. Coa finalidade de axudar na toma de decisións das persoas interesadas en facer solicitudes destas ensinanzas no período extraordinario, facilítanse listaxes informativas. Lémbrese que nas solicitudes do período extraordinario de setembro pódese solicitar calquera centro, ciclo ou módulo que figure na oferta educativa de formación profesional (consulte Oferta de FP), pero na adxudicación sempre teñen preferencia as solicitudes realizadas no mes de xullo (período ordinario de admisión) que permanecen en listaxe de espera sobre calquera solicitude realizada no período extraordinario de solicitudes de setembro.
Atención: Non son listaxes de ciclos e módulos con matrícula liberada. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas
Modalidade presencial
Modalidade distancia